80:00
Sat 6 April 2013
1300SMILES Stadium - Crowd: 12431

3. Johnathan Thurston

2. Kalifa Faifai Loa

1. James Tamou