80:00
Sun 14 April 2013
Lottoland - Crowd: 17504

3. Kieran Foran

2. Daly Cherry-Evans

1. Nathan Stapleton