80:00
Sun 3 November 2013
Totally Wicked Stadium - Crowd: 14137

3. Greg Inglis

2. Johnathan Thurston

1. James Tamou