80:00
Mon 7 April 2014
1300SMILES Stadium - Crowd: 11189