Full Time
80:00
7:00pm Mon April 7, 2014
Round 5 - 1300SMILES Stadium - Crowd: 11189