80:00
Sat 6 September 2014
Leichhardt Oval - Crowd: 5112

3. Blake Austin

2. Michael Gordon

1. Mitchell Moses