80:00
Sun 5 March 2017
Lottoland - Crowd: 11318

Manly-Warringah Sea Eagles

MANLY-WARRINGAH SEA EAGLES (12)

Tries: Brian Kelly, Blake Green

Field Goals:

Conversions: Dylan Walker (2/2)

Penalty Goals:

Parramatta Eels

PARRAMATTA EELS (20)

Tries: Corey Norman, Clint Gutherson, Bevan French

Field Goals:

Conversions: Clint Gutherson (2/3)

Penalty Goals: Clint Gutherson (2/2)

Tries: 2
Brian Kelly (7m)
Blake Green (76m)
Conversions: 2 from 2 (100%)
Dylan Walker (9m)
Dylan Walker (78m)
Penalties: -
Field Goal: -
Tries
 
 
 
Conversions
 
 
 
Penalty Goals
 
 
Field Goals
Tries: 3
Corey Norman (11m)
Bevan French (26m)
Clint Gutherson (49m)
Conversions: 2 from 3 (67%)
Clint Gutherson (12m)
Clint Gutherson (28m)
Clint Gutherson (50m)
Penalties: 2 from 2 (100%)
Clint Gutherson (17m)
Clint Gutherson (65m)
Field Goal: -